bouwafval

Welke afvalstromen komen het meest voor op de bouw?

Ben jij werkzaam in de bouwsector? Dan weet je vast het een en ander over het scheiden van afval. In de bouwsector is het namelijk van groot belang om afval te scheiden, aangezien er veel afval wordt geproduceerd. Door het scheiden van afval is het vervolgens mogelijk om dit afval opnieuw te gebruiken. Dit resulteert in een circulaire economie met minder uitstoot van CO2. Voor het verzamelen van afval geldt dat je rekening moet houden met het afval dat door werkomstandigheden wordt geproduceerd. Dit noem je ook wel bedrijfsafval. Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor het opruimen van afval en dien je dit op correcte wijze te doen. 

Bouwafval scheiden

Voor het scheiden van afval dien je meerdere containers ter beschikking te hebben. Hierbij kun je in eerste instantie denken aan een container voor restafval. Daarnaast zijn er speciale containers voor papier en karton, of voor glas en textiel. Zet vooral verschillende containers neer verspreid over de gehele bouwplaats om het proces van afval verzamelen voor je medewerkers gemakkelijker te maken. De containers dienen gemakkelijk te verplaatsen zijn, waarbij je onder andere kunt kiezen voor een rolcontainer

Verschillende soorten afval

Er gelden verschillende categorieën afval, waaronder puin, betonresten, stenen en houtafval. Daarnaast dien je grond en zand gescheiden te houden. Voor het verzamelen van afval is het belangrijk om te werken met etiketten, waarop staat wat voor afvalsoort in de container gegooid mag worden. Door hier rekening mee te houden stimuleer je een wereld waarin er minder sprake is van CO2 uitstoot. Daarnaast kun je als ondernemer winst maken door afval gescheiden in te zamelen. 

Bereikbaarheid

Het is belangrijk om te weten wat voor afvalsoorten voorkomen in de bouwsector. Hierbij geldt dat het tevens van belang is om afvalbakken te plaatsen op een locatie die bereikbaar is. Zet de afvalbakken daarom vooral neer op een plaats waarbij medewerkers niet ver hoeven te lopen. Indien het gemakkelijk is om afval weg te gooien zullen meer medewerkers dit daadwerkelijk doen. Creëer binnen jouw bedrijf een cultuur waarin afval scheiden de norm is. Geef mensen de taak om afval in te zamelen en bereik resultaten.

Techniektips