Tips voor een duurzame teelt

Het klimaat en de natuur staat steeds meer onder druk en we moeten steeds meer ondernemen om rekening te houden met deze twee dingen. Het is belangrijk dat we toch voldoende eten blijven produceren, zonder dat we meer druk leggen op het klimaat en de natuur. Hoe doen we dat?

Groen spuiten

Door te spuiten met natuurlijke spuitmiddelen ontlasten we de insecten om ons heen. Spuitmiddel, voornamelijk spuitmiddel met neonicotinoïden, is namelijk enorm slecht voor insecten. Het vergiftigd ze, waardoor ze ziek worden en sterven. Ook kunnen ze erdoor gedesoriënteerd raken, waarna ze dan hun huis niet meer terug kunnen vinden.

Door minder en natuurlijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken, zal het aantal dode insecten dalen. Daarbij planten steeds meer boeren op loze stukken land op hun borders wilde bloemen en planten. Dit is een grote variatie aan bloemen en planten, waar veel soorten insecten op afkomen. Dit zorgt voor een grotere en gezonde biodiversiteit.

Efficiënt bewateren

Bewatering is een belangrijk punt in de duurzame landbouw. Door op steeds efficiëntere manieren de planten te bewateren gaat er minder water verloren. Zo kan er dus niet alleen langer met de voorraad water gedaan worden, maar wordt er ook minder water verspilt. 

Duurzame machines

Hoewel de elektrische voertuigen bezig zijn aan een ware opmars, zijn er nog geen bruikbare elektrische landbouwvoertuigen. Toch kunnen boeren wel voor duurzame machines en voertuigen kiezen. Deze zijn dan vaak van duurzame materialen gemaakt die lang meegaan, zodat ze niet na een paar jaar al op de storthoop belanden. Zo kun je landbouwmachines van Van Trier kopen. Zij verkopen verschillende landbouwmachines die gemaakt zijn van duurzaam materiaal. 

Techniektips