Circulaire plastics, de focus bij steeds meer producenten

Circulaire plastics, de focus bij steeds meer producenten

Voor producenten is het vandaag de dag van groot belang geworden om milieuvriendelijker te werk te kunnen gaan. Men tracht om dit op verschillende manieren te kunnen realiseren. In eerste instantie wordt de infrastructuur bijvoorbeeld milieuvriendelijker gemaakt, maar daarnaast is het ook mogelijk om gebruik te maken van nieuwe materialen. Dit geldt onder meer voor zogenaamde circulaire plastics. Het is reeds even bekend dat verschillende sectoren extra inspanningen moeten leveren om het gebruik van plastic zoveel mogelijk in te perken. Lukt dat niet? Dan moet de manier waarop plastic wordt gebruikt worden aangepakt. Hoe dat nu precies mogelijk is en op welke manier circulaire plastics een bijdrage kunnen leveren vertellen we u graag door middel van de onderstaande informatie.

             Wat zijn circulaire plastics eigenlijk?

Ondanks het feit dat er reeds heel wat gezegd en geschreven is over circulaire plastics lijkt het er naar uit te zien dat veel mensen zich toch nog niet helemaal bewust zijn van wat dit type van plastic nu werkelijk is. Nochtans is dat vrij eenvoudig. Van gewoon plastic is bekend dat ze in de praktijk niet zelden veel te snel wordt verbrand. Dit zorgt ervoor dat er een hogere CO2-productie ontstaat terwijl eigenlijk het omgekeerde de doelstelling is. Door gebruik te maken van circulaire plastics kan dit worden veranderd. Dit omwille van twee redenen, namelijk:

  1. Het plastic wordt beter onderhoudbaar en blijft dus langer in de keten;
  2. Circulaire plastics kunnen op chemische wijze worden gerecycled.

Door plastics langer in de keten te houden wordt ervoor gezorgd dat de verbranding ervan aanzienlijk kan worden uitgesteld. Dat is echter niet alles. Daarnaast zorgt ook een doeltreffende, chemische recycling ervoor dat de CO2-productie kan afnemen. Bij een chemische recycling is er namelijk geen sprake van verbranding waardoor de plastic polymeren zonder probleem hergebruikt kunnen worden binnen de plasticproductie. Er zijn op de markt dus wel degelijk interessante mogelijkheden terug te vinden om plastic te kunnen blijven gebruiken, maar dan wel op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier.

             De transitie naar circulaire plastics

Om de gezondheid en levenskwaliteit op onze planeet te kunnen garanderen lijkt het er sterk naar uit te zien dat de transitie naar circulaire plastics zeer belangrijk wordt. Om deze transitie te kunnen doen is het evenwel van belang om de volledige keten onder de loep te nemen. Dit betekent dat er zeer concreet niet alleen rekening dient te worden gehouden met de invloed van de scenario’s op de uitstoot van CO2 en het materiaalgebruik, maar ook tot de gezondheid en de economische haalbaarheid. Enkel en alleen wanneer de volledige keten mee in ogenschouw wordt genomen zal er vastgesteld kunnen worden dat de transitie naar circulaire plastics op een zeer efficiënte manier zal kunnen gebeuren.

             Moet de focus van producenten worden verlegd naar circulaire plastics?

De hamvraag van deze pagina is uiteraard of producenten zich nu inderdaad zouden moeten gaan focussen op het gebruik van circulaire plastics of niet. Uiteraard is dat het geval. In principe zijn er aan de overstap naar circulaire plastics in de praktijk immers geen nadelen verbonden. Niet alleen kan de CO2-uitstoot voor wat de plasticproductie betreft worden ingeperkt, daarnaast wordt er tegelijkertijd niet geraakt aan de toepasbaarheid van het materiaal. Op deze manier slaat men dus twee vliegen in één klap.

Benieuwd naar de vervolgstappen aangaande de transitie naar circulaire plastics? Het platform van TNO Innovation for Life levert waardevolle insights en verdieping binnen dit spectrum.

Techniektips